Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Наукові школи ІМЗ

Рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №2 від 20 лютого 2023 року) затверджено засновницьку школу "Матеріалознавство, металургія, зварювання", в рамках якої діють 5 сучасних наукових шкіл: 

 

Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів

Керівник академік НАН України, д.т.н., проф. Лобода П.І.

Об'єкт дослідження – синтез крупних монокристалів, армовані керамічні та металокерамічні композити із порошків тугоплавких сполук, що по твердості (40 ГПа), міцності (5 ГПа), зносостійкості і робочій температурі (2000оС) переважають створені за століття класи інструментальних матеріалів.


Фізика і технологія металевих наноматеріалів

Керівник чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Сидоренко С.І.

Об'єкт дослідження – дифузійне формування структури і властивості нанорозмірних металевих матеріалів під дією низько- та високоенергетичних впливів різної природи.


Ливарні технології

Керівник д.т.н., доц. Ямшинський М.М.

Об'єкт дослідження – прогресивні ресурсоощадні технології одержання литих виробів із різних сплавів традиційними і спеціальними способами лиття, теорії кристалізації виливків, створення екологічних формувальних матеріалів і сумішей, моделювання процесів ливарного виробництва, розроблення технологій художнього лиття.


Фізико-хімічні і термодеформаційні основи зварювання та споріднених процесів

Керівник д.т.н., проф. Квасницький В.В.

Об'єкт дослідження – фізико-хімічні і термодеформаційні процеси, їх вплив на структуру та властивості виробів і конструкцій при зварюванні, адитивних технологіях пошарового синтезу виробів, напиленні, наплавленні та модифікуванні поверхневих шарів матеріалів із застосуванням дугових, висококонцентрованих та гібридних джерел нагріву.


Процеси й устаткування фізико-технічної обробки матеріалів висококонцентрованими джерелами енергії

Керівник д.т.н., доц. Анякін М.І.

Об'єкт дослідження – високопродуктивні технологічні процеси та устаткування для їх реалізації, які в якості інструменту використовують висококонцентровані джерела енергії – сфокусоване лазерне випромінювання, електричний розряд, плазму, ультразвукові коливання та їх комбінації.