Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Шаблони заяв для студентів

Скачати усі заяви одним файлом

Заява про перескладання навчальної дисципліни на вищу оцінку
Заява про перезарахування оцінки екзамену/заліку
Заява про видачу оригіналу документу для виготовлення копії
Заява про відрахування за власним бажанням
Заява про зміну прізвища
Заява про надання академічної відпустки за станом здоров`я
Заява про надання академічної відпустки за сімейними обставинами
Заява про повернення з академічної відпустки
Заява про переведення з групи в групу
Заява про переведення на форму навчання за державним замовленням (бюджет)
Заява про видачу дублікату студентського квитка
Заява про видачу дублікату залікової книжки
Заява про видачу студентського квитка
Заява про видачу копії навчальної картки
Заява про подання індивідуального графіку ліквідації академічних заборгованостей (Проректор)
Заява про подання індивідуального графіку ліквідації академічних заборгованостей (Директор ІМЗ ім. Є.О. Патона)
Заява про надання індивідуального графіку здачі сесії 

Заява про надання індивідуального графіку навчання
Заява про визначення академічної різниці
Заява про загублену залікову книжку (для відрахованих)
Заява про загублений студентський квиток (для відрахованих)
Заява про допуск до захисту дипломної роботи/проекту бакалавра (поновлення)
Заява про допуск до захисту дисертації магістра (поновлення)
Заява про видачу академічної довідки (для відрахованих студентів)
Заява про видачу академічної довідки (для академічної мобільності)