Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Шаблони заяв для студентів

Заява про перескладання навчальної дисципліни на вищу оцінку
Заява про перезарахування оцінки екзамену/заліку
Заява про видачу оригіналу документу для виготовлення копії
Заява про відрахування за власним бажанням
Заява про зміну прізвища
Заява про надання академічної відпустки за станом здоров`я
Заява про надання академічної відпустки за сімейними обставинами
Заява про повернення з академічної відпустки
Заява про зміну форми навчання
Заява про переведення на форму навчання за державним замовленням (бюджет)
Заява про виготовлення та видачу дублікату студентського квитка
Заява про виготовлення та видачу дублікату залікової книжки
Заява про виготовлення та видачу студентського квитка (при поновленні)
Заява про надання індивідуального графіку ліквідації академічних заборгованостей (Проректор)
Заява про надання індивідуального графіку ліквідації академічних заборгованостей (Директор ІМЗ ім. Є.О. Патона)
Заява про надання індивідуального графіку здачі сесії

Заява про надання індивідуального графіку навчання
Заява про допуск до повторного захисту дипломної роботи/проекту бакалавра - магістерської дисертації
Заява про видачу академічної довідки (для відрахованих студентів)
Заява про видачу академічної довідки (для академічної мобільності)

Заява про видачу видачу документів без здачі залікової книжки / студентського квитка у зв’язку з її/його втратою

Заява про виготовлення дублікату академічної довідки

Заява про зміну паспортних даних (ID картка)

Заява щодо прохання надіслати мені засобами електронного зв’язку копії наступних документів (скан документів)

 Заява щодо визнання результатів навчання