ph_kpi_1.jpeg
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Новий інститут значно розширює перспективи виконання великих стратегічних наукових і освітніх проєктів державного та міжнародного рівнів, скорочення процесу отримання інноваційного конкурентного продукту.

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Міжнародні проекти

 1. Грант ДААД (2017/2018)ім. Леонарда ЕйлераID: 57376579   за темою «Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації», для виконання суміснного науково-дослідницького студентського українсько-німецького проекту між кафедрою фізики металів НТУУ "КПІ" та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2017-2018 рр. Виконавці: науковий керівник - проф., д.т.н. Макогон Ю.М., аспірант Шаміс М.Н.., 6 курсу гр. ФМ-71м Макушко П.В «Встановлення закономірностей термічно індукованого формування фазового складу, структури та магнітних властивостей нанорозмірних плівкових композицій на основі FePtі FePd привідпалі у  водні.»
 2. Грант ДААД 2018/2019) за прорамою Л.ЕйлераID: 57430023  за темою «Формування скорміонів в  нанорозмірних силіцидних плівках», для виконання суміснного науково-дослідницького студентського українсько-німецького проекту між кафедрою фізики металів НТУУ "КПІ" та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2018-2019 рр. Виконавці: науковий керівник - проф., д.т.н. Макогон Ю.М., магістри: 6 курсу  гр, група ФМ-71м М.В.Коваленко, О.С.Бессмертна.  Застосування цихплівок дозволить отримати нові способу  магнітного запису і збереження інформації.
 3. Спільний науковий проект "Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами " («Cold homogenization of Fe/Pt based layered thin films induced by diffusion processes»): зУніверситетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2017-2020 рр, проект фінансується Німецьким досідницьким товариством (DFG) - рішення DFG від 17.05.2017. Виконавці: науковий керівник проекту від України к.т.н. Владимирський І.А., 204-97-71, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; науковий консультант проекту – проф. Сидоренко С.І., 204-91-99, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Загальне фінансування на 3 роки (2017-2020) -    1467000 грн. Обсяг фінансування на 2018 рік: 379 676 грн. На потреби факультету – 3000 євро. Очікувані результати: очікується, що основним результатом виконання даного проекту будуть наукові основи процесу низькотемпературного формування нанорозмірних високовпорядкованих феромагнітних матеріалів, що відкриє перспективу їх широкого промислового впровадження в багатьох галузях нанотехнологій, зокрема, в якості функціональних елементів спінтроніки та наноелектроніки.
 4. Спільний проект «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» за грантом Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN, Японія, на виконання досліджень в синхротронному центрі SPring-8 – синхротронний центр SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія); Термін виконання: 2015-2019 рр.; Виконавці: науковий керівник від України проф. С.І. Сидоренко, 204-91-99, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; проф. С.М. Волошко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; доц. Котенко І.А., 204-99-47, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; к.т.н. Владимирський І.А., 204-97-71, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; асп. А.К. Орлов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; асп. І.О. Круглов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; науковий керівник від Японії проф. TetsuyaIshikawaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Очікувані результати: Планується одержати нові наукові знання для встановлення чинників та закономірностей дифузійних структурно-фазових перетворень на нанорівні за умов енергетично індукованих впливів на зовнішню поверхню для формування сучасної системи фізико-матеріалознавчих уявлень про конденсований стан речовини – як уявлень про граничні (критичні) стани і граничні властивості металевих плівкових матеріалів; Обсяги фінансування японською стороною: 558145 грн           
 5. Контракт на проведення наукових досліджень за запрошенням норвежської сторони в рамках проекту «Longer lifetime and higher efficiency of CZTS thin-film solar cells» в центрі матеріалознавства та нанотехнологій університету м. Осло (королівство Норвегія), к.т.н. Замулко С.О. – з метою написання розділу докторської дисертації, номер контракту 2015/3071.
 6. Спільний проект із Університетом м. Хуейчжоу (КНР), з лабораторією електронних функціональних матеріалів "Комп'ютерне конструювання металевих контактів" з 1.03.2016 р. (у 2018 р проект виконується без фінансування, науковий керівник від КПІ – проф. Сидоренко С.І., виконавці – ас. Конорев С.І., доц. Холмська Г.Д., керівник від КНР - проф. Віпінг Гонг).
 7. Спільний проект із Hebei University of Technology (КНР)  із «Створення нових функціональних нанокомпозитів на основі залізонікелевих та мідних сплавів» (у 2018 р виконується без фінансування, поданий на конкурс СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – КИТАЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2020 рр.), виконавці – доц. Демченко Л.Д., проф. Сидоренко С.І. керівник від китайської сторони – проф. Тie-Zhen Ren.
 8. Спільний проект з Азербайджанською державною нафтовою академією (Azerbaijan State Oil Academy, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) із «Створення нових функціональних матеріалів з пам’ятю форми» з Баку (Азербайджан) (керівник від КПІ – доц. Демченко Л.Д., керівник від азербайджанської сторони – проф. Мустафа Бабанли) – у 2018 р  Азербайджанською стороною було профінансовано відрядження українських вчених до Азербайджану
 9. Проект за програмою Британської Ради в Україні «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» (Ukraine Higher Education Leadership Development Programme) у 2017-2018 MMATENG (543994-2013-BE-JPCR) SEQAEE (наказ по КПІ № 3-88а від 27.03.2017) "Вдосконалення системи оцінювання та забезпечення якості інженерної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (один із виконавців – доц. Холявко В.В., керівник – проф. Згуровський М.З.)
 10. Грант Міністерства освіти та науки Франції на включене навчання в аспірантурі Університета “CentraleSupelec”, м. Chatenay-Malabry,Франція, за темою "Потенціал використання нанооб¢єктів на основі сегнетоелектричних оксидів у фотовольтаїці та фотокаталізі" (з 01.10.2015 по 01.10.2018 р.), аспірант Г.І. Волкова – виконавець.
 11. Грант на навчання в магістратурі в Технічному Університеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіка магістра Небоги Оксани 2017-2018 рр
 12. Грант на навчання в магістратурі в Технічному Університеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіка магістра Матяша Дмитра 2017-2018 рр
 13. Грант на навчання в UniversitySheffield, MaterialScienceandEngineeringFaculty, Великобританії студентки 3 курсу Радової Марії 2018 -2019 н.р
 14. Грант на навчання в магістратурі в Університеті м. Аугсбург, Німеччина, на кафедрі експериментальної фізики -4 магістра Макеева Євгена 2018-2019 н.р.
© 2020 ІМЗ ім. Є. О. Патона