Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Вступ на бакалаврат (за НМТ та сертифікатами ЗНО) 2024р

Вступ на бакалаврат за НМТ та ЗНО

Якщо ти щойно закінчив школу або коледж, вже одержав документ про повну загальну середню освіту чи диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра, твій наступний крок – скласти національний мультипредметний тест! Якщо ти вже складав його торік або склав зовнішнє незалежне оцінювання у попередні роки, ти можеш скористатись результатами цих тестувань. Але головне – ти маєш обрати майбутню професію та обдумати свій подальший шлях. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки (якщо ти завершив навчання у школі) або 3 роки (якщо ти маєш диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра чи фахового молодшого бакалавра). За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

 Детальніше на сайті Приймальної КПІ ім. Ігоря Сікорського: ВСТУП – БАКАЛАВРАТ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НМТ АБО СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО) – ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КПІ ім. Ігоря Сікорського (kpi.ua)

У 2024 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики, історії України (обовʼязково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології або географії, або української літератури (четвертий предмет за вибором вступника).

Також можна скористатись результатами НМТ-2022НМТ-2023 або результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року (виключно повністю весь тест, що складався у відповідний рік, без можливості вибору предметів з різних років).

Реєстрація для складання НМТ розпочнеться 14 березня та закінчиться 11 квітня.

Основна сесія НМТ буду проводитись з 14 травня до 25 червня в Україні та 28 країнах світу, тому ти зможеш скласти тестування навіть за межами країни.

НМТ – це комплексний тест з чотирьох предметів, які ти будеш складати на комп’ютері у спеціальних центрах.

Результат можна буде отримати одразу після завершення тестування, офіційні результати основної сесії стануть відомі не пізніше 2 липня.

Детально про НМТ, структуру тестів та процедуру складання можна почитати на офіційному ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти, який організовує та проводить тестування.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь бакалавра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету.

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Детальніше про мотиваційний лист, вимоги до нього та структуру можна почитати у нашому спеціальному розділі.

Правила прийому для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році

 

Подання заяв

Електронний кабінет вступники зможуть зареєструватися з 01 липня, а подавати заяви - з 19 липня до 31 липня.

На бюджет подається 5 заяв на 5 спеціальностей. Заяви виставляються в пріоритетності від 1 до 5.

5

 Максимально можлива кількість поданих заяв за державним замовленням (бюджет)

10

Максимально можлива кількість поданих заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

ПРИМІТКА: без обмеження кількості спеціальностей

 

 

 

 

 

 

 

Електронний кабінет вступники зможуть зареєструвати з 01 липня, а подавати заяви – з 19 липня до 31 липня. 

За державним замовленням (бюджет) можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності – від найвищого (1) до найнижчого (5) за твоїм вибором.

За кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) можна подати до 10 заяв.

Загалом на всіма базами вступу (повна загальна середня освіта, диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом спеціаліста чи диплом магістра) та за всіма формами здобуття освіти (денна, заочна) сумарно одна людина може подати 15 заяв.

Всі заяви, подані для вступу на навчання за державним замовленням, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Рекомендацію для зарахування за державним замовленням буде надано 05 серпня, а до 08 серпня ти маєш подати оригінали документів особисто або з допомогою накладння кваліфікованого електронного підпису у кабінеті вступника. З усіма ключовими датами вступної кампанії можна ознайомитись за посиланням – тримай руку на пульсі та не прогав важливе!


Конкурсні предмети

Конкурсні предмети на спеціальності 131 Прикладна механіка однакові для всіх ЗВО. Перелік в додатку 7.

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ):

Основний блок:

 • Українська мова (К1) - 0,3
 • Математика (К2) - 0,5
 • Історія України (К3) - 0,2

Додатковий блок:

 • Іноземна мова (К4) - 0,25
 • Біологія (К4) - 0,2
 • Фізика (К4) - 0,5
 • Хімія (К4) - 0,2
 • Українська література (К4) - 0,2
 • Географія (К4) - 0,2

+ Мотиваційний лист


Конкурсні предмети на спеціальності 132 Матеріалознавство, 136 Металургія однакові для всіх ЗВО. Перелік в додатку 7.

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ):

Основний блок:

 • Українська мова (К1) - 0,3
 • Математика (К2) - 0,5
 • Історія України (К3) - 0,2

Додатковий блок:

 • Іноземна мова (К4) - 0,25
 • Біологія (К4) - 0,2
 • Фізика (К4) - 0,5
 • Хімія (К4) - 0,5
 • Українська література (К4) - 0,2
 • Географія (К4) - 0,2

+ Мотиваційний лист


Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним замовленням - 130

Мінімальний конкурсний бал для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 100


Конкурсний бал розраховується за формулою, наведеною в Умовах прийому.

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до цього Порядку;

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,00;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Врахування балів за успішне закінчення підготовчих курсів

Випускникам системи доуніверситетської підготовки, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси закладу вищої освіти, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році) враховується бал за успішне закінчення підготовчих курсів (до 10 балів додається до конкурсного балу після балансування на вагові коефіцієнти та обчислення) 

 


Рекомендації до мотиваційного листа

 Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2024 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, може містити наступні складники:

 • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
 • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
 • ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).


Основні дати вступної кампанії для 1 курсу:

РЕЄСТРАЦІЯ
 
01 липня - Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
 
19 липня - Початок реєстрації заяв, на участь у співбесідах та творчих конкурсах здійснюється: для вступу на місця державного замовлення - з 03 липня до 1800 10 липня, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб - до 1800 25 липня. (співбесіди та творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків включно з 08 по 19 липня, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб - до 31 липня).
 
31 липня 1800 - Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
 
не пізніше 05 серпня - Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 
не пізніше 1800 08 серпня - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
 

 
не пізніше 10 серпня - І етап - Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
 
не пізніше 13 серпня - ІІ етап - Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
 

не пізніше 1700 12 серпня - І етап - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування  на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
 
не пізніше 1700 15 серпня - ІІ етап - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування  на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені). 
 

ЗАРАХУВАННЯ
 
не пізніше 10 серпня - Зарахування вступників за державним замовленням
 
не пізніше 13 серпня - І етап - Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

не пізніше 16 серпня - ІІ етап - Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб (в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені).

Шановні вступники! У зв’язку з правовим режимом воєнного стану можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!


Вартість навчання 2024 н.р. КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вартість навчання 2024 для першого рівня (бакалавр) вищої освіти на спеціальності 131 Прикладна механіка,  132 Матеріалознавство, 136 Металургія:

 • 27900 грн/од.н.р. (очна форма навчання);
 • 22900 грн/од.н.р. (заочна форма навчання). 

Вартість навчання 2024 для першого рівня (бакалавр) вищої освіти на спеціальності 136 Металургія:

 • 27900 грн/од.н.р. (очна форма навчання).

БАКАЛАВР – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі повної середньої загальної освіти або на базі диплому молодшого спеціаліста здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

 Матеріали - це основа розвитку цивілізацій, всіх без винятку галузей науки, техніки, промислового виробництва, збереження та покращення життя й здоров’я людини. Наука про створення та вибір матеріалів залежно від умов їхньої експлуатації є одночасно і фундаментальною природничою, і прикладною.
Спеціальність «Матеріалознавство» - це:
- навчання за міжнародними програмами, узгодженими з кращими університетами Європи;
- опанування принципів створення та виробництва високих технологій, в тому числі наноматеріалів і нанотехнологій;
- підсилена підготовка з комп’ютерного моделювання та комп’ютерної інженерії матеріалів;
- поглиблене вивчення іноземних мов;
- уміння прогнозувати, передбачати ресурс надійної роботи та створювати унікальні матеріали, які працюють за умов космічного холоду, надвисоких температур, термоядерного реактору, в глибокому вакуумі, агресивному середовищі, в людському організмі та живих системах, при високих тисках, абразивному зношуванні, ударній взаємодії. Це надтверді, надміцні, ультрависокотемпературні, розумні, надпровідні, всі, які забезпечують революційні прориви в науці та техніці, промисловому виробництві, інноваційному розвитку.
На випускників чекає цікава та високооплачувана робота на промислових підприємствах, у наукових установах, зокрема в енергетиці, авіації, медицині та біології, електроніці та у сфері ІТ, криміналістиці, фармацевтичному виробництві в Україні та за кордоном

 Шукайте нас тут - TelegramFacebookInstagramYouTube

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

 

  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Спеціальність 131 “ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА” – це спеціальність, на якій вчать проектувати та будувати машини, але насправді це можливість одержати найкращу технічну освіту й стати справжнім майстром інженерних вершин. Прикладна механіка – спеціальність широкого профілю, яка дозволить вам в межах КПІ ім. Ігоря Сікорського навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких промислових систем та навіть літаків й космічних кораблів. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації промисловості. Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; в аналітичній, консультативній та дослідницькій діяльності, де здобуті знання та навички високо цінуються роботодавцями.

 Шукайте нас тут - TelegramFacebookInstagramYouTube

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 

136 МЕТАЛУРГІЯ

Спеціальність 136 “МЕТАЛУРГІЯ” – Секрети виготовлення і обробки металів – одна з найстародавніших професій, яку людство опановувало в усі часи. Зараз метал використовується для виготовлення різноманітних товарів, приладів та устаткування – від скріпок і виделок до автомобілів і ракет. Виробництво металів – це галузь, яка забезпечує найбільший відсоток валютних надходжень в Україну і постійно потребує фахівців у даній області. Ти хочеш пізнати мистецтво виготовлення та застосування металів? Тоді спеціальність «Металургія» - саме для тебе!

 Шукайте нас тут - TelegramFacebookInstagramYouTube

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

 По закінченню навчання ти отримаєш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.


Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році.

 Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2024 році.

 

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

  Положення про випускників підготовчих курсів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

  Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту для спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти при вступі на основі ПЗСО в 2021 році (вступних випробувань, творчих конкурсів) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти при вступі на основі НРК5 в 2021 році

  Програма творчого конкурсу для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

  Максимальні обсяги державного замовлення (при вступі на основі повної загальної середньої освіти)

  Максимальні обсяги державного замовлення (при вступі на основі НКР5)

  Програми співбесіди для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра з:

 

Інформаційні матеріали приймальної комісії - прохідний бал для вступу

  Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту для спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


  Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ІМЗ:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
+380 (50) 998-86-15

Детальніше: ВСТУП – БАКАЛАВРАТ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НМТ АБО СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО) – ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КПІ ім. Ігоря Сікорського (kpi.ua)