Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
imz_foto_131a_x_1.jpg
imz_foto_131b_x_1.jpg
imz_nano_top_x_6.jpeg
imz_foto_136_x_1.png
imz_foto_131b_x_3.jpg
imz_foto_136_x_2.png
imz_foto_132b_x_2.jpg
imz_foto_132_3.jpg
imz_foto_131a_x_2x.jpg
imz_foto_132b_x_1.jpg
imz_foto_136_3.png
previous arrow
next arrow

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

136 МЕТАЛУРГІЯ

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Cтворено спеціалізовану вчену раду Д26.002.15 з присудження наукового ступеня доктора наук

Згідно Наказу МОН України № 1309 від 25.10.23 р. «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25.10 2023 року» при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» створено спеціалізовану вчену раду Д26.002.15 з присудження наукового ступеня доктора наук.

Профіль ради: 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології; 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки.

Склад ради:
1. Квасницький В.В., спеціальність 05.03.06 – голова ради;
2. Головко Л.Ф., спеціальність 05.03.07 – заступник голови ради;
3. Пащенко В.М., спеціальність 05.03.06 – вчений секретар ради;
4. Владимирський І.А., спеціальність 05.03.07 – член ради;
5. Копилов В.І., спеціальність 05.03.06 – член ради;
6. Крівцун І.В., спеціальність 05.03.06 – член ради;
7. Лихошва В.П., спеціальність 05.03.07 – член ради;
8. Майборода В.С., спеціальність 05.03.07 – член ради;
9. Максимов С.Ю., спеціальність 05.03.06 – член ради;
10. Осипенко В.І., спеціальність 05.03.07 – член ради;
11. Саленко О.Ф., спеціальність 05.03.07 – член ради;
12. Смирнов І.В., спеціальність 05.03.06 – член ради.