ph_kpi_1.jpeg
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Новий інститут значно розширює перспективи виконання великих стратегічних наукових і освітніх проєктів державного та міжнародного рівнів, скорочення процесу отримання інноваційного конкурентного продукту.

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Мобільність, стажування

 • Закордонні відрядження викладачів, аспірантів, докторантів, науковців, стажистів, студентів:
 1. Відрядження до університету м.Аугсбург, на кафедру експериментальної фізики-4, Університет м. Аугсбург, Німеччина, проф.. Макогона Ю.М. для виконання сумісного проекту за темою «Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації» і керівництва магістерськими роботами за грантом ДААД 2017/2018) ім. Леонарда ЕйлераID57376579 з 03.04. по 11.04. 2018р.;
 2. Відрядження до Університету м. АугсбургНімеччина, на кафедру експериментальної фізики - 4 для виконання аспірантської роботи за грантом ДААД 2017/2018)ім. Леонарда ЕйлераID: 57376579 з 03.04. по 01.05. 2018р. аспіранта Шаміса М.Н. ;
 3. Відрядження до Університету м. Аугсбург, Німеччина, на кафедру експериментальної фізики -4 для виконання магистерської роботи за грантом ДААД 2017/2018)ім. Леонарда ЕйлераID: 57376579 з 03.04. по 01.05. 2018р. студента 6 курсу гр. ФМ-71м Макушко П.В. ;
 4. Відрядження до Університету м. Аугсбург, Німеччина, на кафедру експериментальної фізики -4 асистента кафедри фізики металів, с.н.с. Владимирського І.А. з метою стажування (http://www.physik.uni-augsburg.de/de/lehrstuehle/exp4/) під керівництвом проф. М. Альбрехта у відповідності до програми виконання спільного українсько-німецького проекту «Холодна гомогенізація тонких плівок Fe/Pt, індукована дифузійними процесами» (травень 2018 р.).
 5. Відрядження асистента кафедри фізики металів, к.т.н. Бурмака А.П. з метою участі в міжнародній конференції 14th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures (ACSIN-14) & 26th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy (ICSPM26), яка проходила в м. Сендай (Японія) з 20 по 25 жовтня 2018 року
 6. Відрядження асистента кафедри фізики металів, к.т.н. Бурмака А.П. з 25 жовтня по 2 листопада по запрошенню Інституту фізико-хімічних досліджень «Рікен» відвідати центр синхротронного випромінювання SPring-8 (Японія);
 7. Відрядження у синхротронний центр SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія), проведення робіт за спільним проектом «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» з 16.04.2018-01.07.2018, асп. І.О. Круглов;
 8. Відрядження у синхротронний центр SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія), проведення робіт за спільним проектом «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» з 10.10.2018-28.12.2018, асп. І.О. Круглов;
 9. Відрядження асистента кафедри фізики металів І.О. Круглова з метою участі в міжнародній конференції 14th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures (ACSIN-14) & 26th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy (ICSPM26), яка проходила в м. Сендай (Японія) з 20 по 25 жовтня 2018 року
 10. За грантом Міністерства освіти та науки Франції аспіранта Г.І. Волкової на включене навчання в аспірантурі Університета “CentraleSupelec”, м. Chatenay-Malabry,Франція, за темою "Потенціал використання нанооб¢єктів на основі сегнетоелектричних оксидів у фотовольтаїці та фотокаталізі" з 01.10.2015 по 01.10.2018 р.;
 11. За контрактом на проведення наукових досліджень в рамках проекту за темою «Longer lifetime and higher efficiency of CZTS thin-film solar cells» в Університеті м. Осло, Королівство Норвегія, центр матеріалознавства та нанотехнологій з метою написання розділів докторської дисертації асистента Замулко С.О. за запрошенням проф. Класа Перссона (листопад 2015 р. – травень 2018 р.);
 12. Відрядження за грантом на включене навчання в магістратурі в ТехнічномуУніверситеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіки магістра 5 курсу Небоги Оксани жовтень 2017-2018 рр
 13. Відрядження за грантом на включене навчання в магістратурі в ТехнічномуУніверситеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіки магістра 5 курсу Матяш Дмитра жовтень 2017-2018 рр
 14. Відрядження за грантом на включене навчання в UniversitySheffield, MaterialScienceandEngineeringFaculty, Великобританії студентки 3 курсу Радової Марії 2018 -2019 н.р
 15. Відрядження за грантом на включене навчання в магістратурі до Університету м. Аугсбург,Німеччина, на кафедру експериментальної фізики -4 магістра Макеева Євгена 2018-2019 н.р.Відрядження до Університету м. АугсбургНімеччина, на навчання з 8.09 18 по 25.12.18,. студента 6 курсу гр. ФТ-71мп Чмерук А.П. наказ по НТУУ «КПІ ім.. Сікорського». Пр 3549-с від 13.09.17
 16. Відрядження за грантом на навчання в Католицькому університеті м. Льовена Кампусі Технологій Де Наєр Сінт-Кателійне-Вавер, Бельгія (KU Leuven Technology Campus De Nayer Sint-Katelijne-Waver, Belgium) врамках проекту кредитної мобільності програми Erasmus + (KA1) на 2017 р. магістра гр. ФТ-32м   Арсенюк В.С. з 20.09.17 по 16.02.18р. Наказ по НТУУ «КПІ ім.. Сікорського». Пр 3551-с від 13.09.19.
 17. Відряджена на навчання за кордоном в рамках подвійного дипломування в Otto-von-Guericke-UniversitätMagdeburg (Німеччина) ст. 6 курсу гр.ФТ- 71мн Басяга М.В. з 25.09.17 по 31.08.18р. та з 01.10 по 21.12.18, Отто фон Геріке університет, навчання у рамках НДЦ "Спільний українсько-німецький факультет машинобудування", стипендія 600 Є на міс.Наказ по НТУУ «КПІ ім.. Сікорського». Пр 3676- с від 19.09.17.
 18. У 2018 році разом з Католицьким університетом м. Льовен та Національною школою хімії м. Лілль було реалізовано проекти по академічній мобільності в рамках програми Erasmus+ KA1: студентка Антоненко О.О., аспірантка Богук Ю.О. та доцент Богомол Ю.І. відвідали партнерські університети в рамках академічного обміну.
 19. Студенти Григорчук Т. та Козловець Є. отримали гранти по програмі Erasmus+ на навчання в магістратурі в університетах країн ЄС.
 • Приїзд до підрозділу іноземних викладачів, аспірантів, докторантів, науковців, студентів
 1. Федеративна республіка Німеччина, З 17 вересня до 21 вересня 2018 року Інженерно-фізичний факультет та кафедру фізики металів відвідала делегація університету м. Аугсбург (Німеччина) у складі: проф. Манфреда Альбрехта, приват доцента, докт. Гюнтера Бедисата випускниці ІФФ д-ра Наталії Сафонової. Метою візиту були зустрічі із вченими, з якими протягом багатьох років проф. М. Альбрехт веде проекти магістерської підготовки за програмою Леонарда Ейлера Німецької служби академічних обмінів (DAAD), започатковані спільно з Ю.М. Макогоном. З боку КПІ та Інженерно-фізичного факультету в зустрічах науковий керівник кафедри фізики металів проф. С.І. Сидоренко, в.о.завідувача кафедри доц. Є.В. Іващенко, вчені (проф. Ю.М. Макогон, к.т.н. І.А. Владимирський) та аспіранти. Під час візиту проф. М. Альбрехт презентував наукові розробки університету м. Аугсбург в області нанотехнологій, а також обговоривз з к.т.н. І.А. Владимирський результати сумісного наукового проекту "Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами; був ознайомлений з науковими розробками вчених-матеріалознавців ІФФ, відвідав ряд лабораторій Інженерно-фізичного факультету, мав наукові зустрічі з магістрантами та аспірантами ІФФ.
 2. Китайська Народна Республіка, 14.09.2019 р., колишній віце-президент Академії наук Китаю, президент Пекінського університету академік Wang Engeпредставники Dongguan Science and Technology Bureau. Обговорення питань співробітництва та налагодження співробітництва з КФМ.
 3. Китайська Народна Республіка, 14.09.2019 р., Директор Інституту фізики Китайської академії наук Feng Guoxing Обговорення перспектив науково-технічного співробітництва, спільних наукових проектів – цікавих для вчених кафедри фізики металів.
 4. Держава Ізраїль, 2.10.2018-4.10.2018 р., декан Факультету наук Холонського інституту технологій, директор Лабораторії матеріалознавства та трибології проф. Лев Рапопорт. Обговорення перспектив науково-технічного співробітництва, спільних наукових проектів із вченими КФМ (проф. С.М. Волошко та к.т.н. І.А. Владимирським).
 5. Республіка Корея. 23.11.2018 р. Проф. Scon-KiKwon – колишній Президент Університету Gyeongsang (Кьонсан), а нині Голова Комітету по новим матеріалам Міністерства індустрії та торгівлі Кореї. Обговорення перспектив науково-технічного співробітництва із вченими КФМ.
 6. З 05.12. по 07.12. 2017 р. на кафедрі МТО були з візитом в рамках Міжнародноїнаукової конференції «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ – 8» науковці із «Краківської політехніки» prof. drhab. inż. Janusz Mikuła і dr inż. Kinga KorniejenkoWydział Mechaniczny (M)Instytut Inżynierii MateriałowejZakład Materiałów Konstrukcyjnych i Geopolimerów.Польські фахівці зробили доповідь на конференції та прийняли участь в засіданні круглого столу за результатами конференції та обговорили можливість подання спільних проектів.
© 2020 ІМЗ ім. Є. О. Патона