Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Деканат

Канал Деканат ІМЗ

Деканат - організаційний центр з управління роботою факультету, що очолюється деканом. Деканат виконує функції координації та адміністративного забезпечення навчального процесу, ведення діловодства. У деканаті складається розклад занять. Деканат контролює роботу викладачів і студентів на предмет її відповідності навчальному плану, здійснює загальне керівництво науковою роботою студентів.

 

Співробітники деканату ІМЗ ім. Є.О. Патона

 

 Тел. 204-92-21 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Відповідальна за проведення Ректорського контролю в інституті.
 2. Складання та супроводження розкладу занять та іспитів в ІМЗ ім. Є.О. Патона для денної форми навчання.
 3. Введення навчально-методичних даних до програми «АСФР», «АСПНП» та «АС Деканат» для денної форми навчання.
 4. Забезпечення методичного супроводу підготовки до екзаменаційних сесій в електронній програмі «АС Деканат» для денної форми навчання.
 5. Здійснення розрахунку академічної різниці кількості кредитів дисциплін студента.
 6. Підготовка та робота методичної комісії ІМЗ ім. Є.О. Патона.
 7. Забезпечення надання інформації у диспетчерську КПІ ім. Ігоря Сікорського, оперативне регулювання руху навчального процесу.
 8. Консультування студентів та викладачів інституту, щодо розкладу занять та його змін.
 9. Введення робочого навчального плану для 1 курсу відповідно до нормативної бази в програмі «АСПНП».
 10. Складання документації, необхідної для організації навчального процесу (форма Д-1, Д-2).

  

Доній Олена Олександрівна – провідний інженер

 (044) 204-91-54e-mailldoniy@ukr.net

 

 1. Виконує обов’язки відповідального по роботі з АІС «Електронний Кампус» (Адміністратор сесії) з питань календарного та семестрового контролю - підготовка системи до внесення оцінок, супровід під час введення інформації та систематизація даних.
 2. Забезпечує підготовку та контроль актуального стану інформації в базі даних АС «Деканат» (денна форма навчання).
 3. Здійснює формування електронних заліково-екзаменаційних відомостей за допомогою системи АС «Деканат» (денна форма навчання).
 4. Здійснює формування аналітичних звітів щодо навчального процесу за допомогою системи АС «Деканат» (денна форма навчання).
 5. Готує звіти за результатами календарного та семестрового контролю (денна форма навчання).
 6. Виконує обов’язки відповідального за розрахунок та призначення академічних та соціальних стипендій.
 7. Відповідає за збір інформації та облік студентів, що відносяться до пільгових категорій населення; здійснює формування та ведення особових справ студентів-пільговиків.
 8. Виконує обов’язки секретаря стипендіальної комісії
 9. Здійснює підготовку та оформлення наказів щодо питань стипендіального забезпечення студентів.
 10. Здійснює комунікацію між здобувачами вищої освіти та викладачами, деканатом і адміністрацією інституту
 11. Співпрацює з підрозділами інституту та КПІ ім. Ігоря Сікорського за напрямами роботи.

 

Іонова Ілона Ігорівна – провідний фахівець

(044) 204-91-54096-562-71-23, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 1. Готує проєкти наказів про проведення практики, відрахування, поновлення, випускні накази (бакалаври, магістри).
 2. Ведення книги контролю успішності студентів.
 3. Ведення обліку та оформлення залікових і екзаменаційних відомостей (заочна форма навчання).
 4. Оформлює та видає довідки про навчання студентам.
 5. Забезпечує своєчасне введення даних в АС “Деканат” (заочна форма навчання).
 6. Готує дані до здачі статистичних звітів (форма 2-3НК, контингент та інші).
 7. Готує звіти по сесії (заочна форма навчання).
 8. Готує поточні проекти наказів та розпоряджень по ІМЗ ім. Є.О. Патона, які стосуються навчального процесу, у встановленому порядку.
 9. Готує супроводжувальні документи для отримання особових справ студентів, які будуть переводитись з інших ЗВО до інституту.
 10. Готує проекти документів встановленого зразка за запитами зовнішніх установ (Пенсійний фонд, Управління праці та соціального захисту населення тощо) щодо навчання здобувачів вищої освіти.

 

 Курбакова Тамара Олександрівна-провідний інженер

(044) 204-91-54;  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Підготовка супроводжувальних документів:

 1. для виготовлення документів про вищу освіту до випуску студентів (комп’ютерно-інформаційне обслуговування документації) для всіх рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання;
 2. для поновлення документів про вищу освіту (дублікати та повторне виготовлення дипломів та додатків до дипломів) за запитом випускників;
 3. для виготовлення студентських квитків, а також дублікатів студентських квитків для подальшої передачі підтвердженнь на їх виготовлення до НДІ ПІТ» ; за запитом студентів;
 4. для виготовлення академічних довідок за запитом студентів та аспірантів.
 5. За запитами студентів оформлює та видає документи встановленого зразка за підписом керівника.
 6. При підготовці супроводжувальних документів (дублікатів) співпрацює з підрозділами ІМЗ імені Є.О.Патона та Університету за напрямками роботи.
 7. Робота зі студентами з питань учбового процесу.

 

Кузнєцова Світлана Олексіївна  -  фахівець І категорії

Тел. (044) 204-91-54     e-mail:  s.kuznetsova@kpi.ua

 1. Ведення картотеки, підготовка та оформлення особових справ (навчальних карток) студентів і аспірантів ІМЗ ім. Є.О. Патона.
 2. Ведення книги контролю успішності студентів і аспірантів а також підсумків заліково-екзаменаційної сесії (денна форма навчання).
 3. Ведення обліку та оформлення залікових і екзаменаційних відомостей (денна форма навчання).
 4. Оформлення та видача виписок оцінок з навчальної картки.
 5. Оформлення та видача залікових книжок.
 6. Виконання обов’язків відповідального з питань по відшкодуванню коштів, витрачених на підготовку фахівців, студентами, що повторно навчаються за державним замовленням:
  • здійснювати облік осіб, що навчаються повторно;
  • здійснювати прийом заяв та відповідних документів;
  • забезпечення перезарахування особам, за їх зверненням, кредитів ЄКТС;
  • подання документів до ДЕФ для розрахунку суми коштів, що підлягають відшкодуванню;
  • підготовка та оформлення документів про реструктуризацію відшкодування коштів (заява, договір та графік відшкодування коштів);
  • здійснювати поточний контроль за відшкодуванням коштів особами, що повторно навчаються;
  • надання звітів до ДНВР.

 

Сокур Тетяна Миколаївна - фахівець І категорії

 Тел. 204-92-21 e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Складання та супроводження розкладу занять та іспитів в ІМЗ ім. Є.О. Патона для денної форми навчання за спеціальністю 131 та заочної форми навчання за спеціальністю 131,132,136.
 2. Введення навчально-методичних даних до програми «АСФР», «АСПНП» та «АС Деканат» для денної форми навчання за спеціальністю 131 та заочної форми навчання за спеціальностями 131,132,136.
 3. Забезпечення методичного супроводу підготовки до екзаменаційних сесій в електронній програмі «АС Деканат» для денної форми навчання за спеціальністю 131 та заочної форми навчання за спеціальностями 131,132,136.
 4. Забезпечення надання інформації у диспетчерську КПІ ім. Ігоря Сікорського, оперативне регулювання руху навчального процесу.
 5. Консультування студентів та викладачів інституту, щодо розкладу занять та його змін.
 6. Складання документації, необхідної для організації навчального процесу (форма Д-1, Д-2).
 7. Забезпечення електронного супроводу документів в системі Мегаполіс.
 8. Готує Додатки до дипломів випускникам всіх рівнів навчання.
 9. Розраховує успішність студентів за весь термін навчання для отримання середнього балу успішності та інтегрованого рейтингу.
 10. Підготовка документації для повторного замовлення виготовлення дипломів про вищу освіту та додатків до дипломів, а також дублікатів дипломів та додатків про вищу освіту випускникам за спеціальністю 131.