Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Спільний Українсько-Німецький Факультет Машинобудування

З метою подальшого розвитку співробітництва 27 травня 2002 року було створено Спільний Українсько-Німецький Факультет Машинобудування (СУНФМ) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» та Магдебурзького технічного університету ім. Отто-фон-Геріке (м.Магдебург, Німеччина).

Основним завданням Спільного Українсько-Німецького Факультету Машинобудування стала підготовка висококваліфікованих фахівців, необхідних для інтеграції України в європейську та світові спільноти, які:

— володіють німецькою (європейською) системою управління якістю, сертифікації машинобудівної продукції і виробництва, атестації спеціалістів;

— мають ґрунтовні знання в галузі наукоємних технологій машинобудування;

— знайомі з виробництвом передових підприємств та компаній Німеччини;

— вільно володіють німецькою мовою;

— працюють з технічною документацією машинобудування України та Німеччини та можуть самостійно її створювати.

Створення Спільного Українсько-Німецького Факультету Машинобудування дозволило інтегрувати наукові школи українського та німецького університетів для виконання спільних науково-технічних програм та проектів.

Після закінчення навчання наші випускники отримують рівень володіння німецької мови В2 у відповідності до Спільної європейської мовної програми. Вони мають змогу проводити наукові дослідження, з подальшою публікацією отриманих результатів в провідних наукових виданнях світу українською та німецькою мовами.

Програма подвійного диплому на СУНФМ фінансується Німецькою Службою Академічних Обмінів (DAAD) з 2002 року в рамках програми «Німецькомовний навчальний процес». З 2009 року в штаті СУНФМ на постійній основі працюють лектори DAAD, які з 4-го року навчання проводять поглиблену підготовку з німецької мови, культорології та країнознавства.

Прийом студентів на Спільний Українсько-Німецький Факультет Машинобудування (СУНФМ) здійснюється Механіко-машинобудівним інститутом (ММІ),  Інститутом матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона (ІМЗ ім. Є.О.Патона) та факультететом 

електроенерготехнiки та автоматики.(ФЕА) в межах ліцензованого обсягу набору в кожному з цих структурних підрозділів НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

Вступ на базові факультети/інститути відбувається на загальних підставах за результатами Зовнішнього Незалежного Оцінювання (ЗНО) і у відповідності до Положень та Правил, діючих в Національному Технічному Університеті України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського).

ВИПУСКНИКИ Спільного Українсько-Німецький Факультету Машинобудування  від  Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона

 

 

Вероніка Щирська,  найперша випускниця СУНФМ, 2009 рік

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

  

Михайло Гончаренко, 2009 рік

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 

Сергій Краснорутський, 2009 рік

Кафедра зварювального виробництва

 

Олена Ковальська, 2011 рік

Кафедра лазерної техніки і фізико-технічних технологій

  

Павао Одак, 2011 рік

Кафедра лазерної техніки і фізико-технічних технологій

  

Антоніна Шинкарьова, 2011 рік

Кафедра інженерії поверхні

 

Ганна Редзюк, 2011 рік

Кафедра металознавства та термічної обробки

  

Анна Федорова, 2012 рік

Кафедра металознавства та термічної обробки

  

Олексій Шерепенко, 2012 рік

Кафедра зварювального виробництва

  

Ростислав Котвицький-Миронець, 2012 рік

Кафедра зварювального виробництва

 

Олександр Обруч, 2013 рік

Кафедра зварювального виробництва

 

Володимир Болбут, 2014 рік

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

  

Вероніка Жук, 2014 рік

Кафедра електрозварювальних установок

  

Наталія Попіль, 2015 рік

Кафедра зварювального виробництва

  

Анатолій Лисенко, 2015 рік

Кафедра зварювального виробництва

  

Анастасія Зворикіна, 2016 рік

Кафедра зварювального виробництва

 

Юрій Кобилінський, 2016 рік

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

  

Ольга Попович, 2016 рік

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

  

Денис Каплуненко, 2016 рік

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

 

Андрій Філюрський, 2017 рік

Кафедра лазерної техніки і фізико-технічних технологій

  

Катерина Кір’янова, 2019 рік

Кафедра лазерної техніки і фізико-технічних технологій

  

Марина Босяга, 2019 рік

Кафедра металознавства та термічної обробки