Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Вступ до магістратури 2024року

 Правила прийому для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році

 Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра в 2024 році

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», вступай на наші спеціальності 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 136 Металургія до Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання в КПІ ім. Ігоря Сікорського на 1 курс магістратури.

Навчання за освітньо-професійною програмою триває 1 рік 4 місяці, за освітньо-науковою триває 1 рік 9 місяців.

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури. 

Для вступу на навчання на місця за державним замовленням для здобуття ступеня магістра на наші спеціальності 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 136 Металургія потрібно обовʼязково скласти фахове вступне випробування, єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення (приклад тесту ТЗНК). 

Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його.

Для вступу на спеціальності, які входять до Додатка 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та / або юридичних осіб скласти ЄВІ + додаткове фахове вступне випробування (при зміні спеціальності) + фахове вступне випробування + подати мотиваційний лист (Вимоги до мотиваційного листа).

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.


Докладніше на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського: ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ – ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ КПІ ім. Ігоря Сікорського (kpi.ua)


Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

Подання заяв

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 10.

Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись в електронному кабінеті для складання фахового вступного випробування, яке буде проводитись в університеті для спеціальностей, на яких не передбачено ЄФВВ.

Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно.

Подати заяви можна буде з 01 серпня до 22 серпня включно.

Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті інституту.

5

 Максимально можлива кількість поданих заяв за державним замовленням (бюджет)

5+5=10

Максимально можлива кількість поданих заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

15

Максимально можлива кількість поданих заяв за всіма джерелами фінансування

Вступники можуть подати в сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на бюджет та до п'ятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

  Шановні вступники! У зв’язку з правовим режимом воєнного стану можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ

7 травня - 18.00 29 травня (основна сесія) - Реєстрація заяв на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) 

01 липня - 18.00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідальної атестаційної комісії) 


ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

24 червня - 15 липня - Основна сесія ЄВІ, за графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України

17 липня - 28 липня - Проведення фахових іспитів на місця державного замовлення (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)

 01 серпня - 1800  16 серпня - Проведення фахових іспитів виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)


01 серпня - 1800 22 серпня - Терміни реєстрації заяв для участі у конкурсному відборі

не пізніше 24 серпня - Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 1800 26 серпня - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення


не пізніше 28 серпня - І етап - Термін оприлюднення списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 серпня - ІІ етап - Термін оприлюднення списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб


 не пізніше 1700 30 серпня - І етап  - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 1700 01 вересня - ІІ етап  - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб


ЗАРАХУВАННЯ

27 серпня - Термін зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 31 серпня - І етап - Термін зарахування вступників до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 02 вересня - ІІ етап - Термін зарахування вступників до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб, в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені

Шановні вступники! У зв’язку з правовим режимом воєнного стану можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями! 

 


Розрахунок конкурсного балу

КБ = П1 х 0,2 + П2 х 0,2 + П3 х 0,6

де П1 - оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

П2 - оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3 - оцінка ЄФВВ (ЄДКІ) або оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком прийому випадках.


Вартість навчання у 2024 н.р. КПІ ім. Ігоря Сікорського

для другого рівня (магістр) вищої освіти 

на спеціальності 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство:

  • 32900 грн/од.н.р. (очна форма навчання);
  • 23900 грн/од.н.р. (заочна форма навчання).

на спеціальності 136 Металургія:

  • 32900 грн/од.н.р. (очна форма навчання).

Джерело на сайті Приймальної комісії

 Детальніше: https://pk.kpi.ua/entry-5-course/


Для вступу на спеціальності: 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 136 Металургія

НН ІМЗ ім. Є.О. Патона:

  • за державним замовленням потрібно скласти ЄВІ + додаткове фахове вступне випробування (при зміні спеціальності) + фахове вступне випробування + подати мотиваційний лист (Вимоги до мотиваційного листа).
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб — скласти ЄВІ +  додаткове фахове вступне випробування (при зміні спеціальності) + фахове вступне випробування + подати мотиваційний лист (Вимоги до мотиваційного листа).
  1. Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним замовленням - 130
  2. Мінімальний конкурсний бал для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 100

 


Програма співбесіди з іноземних мов

 

Програми фахових вступних випробувань:

131 Прикладна механіка

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра зі спеціальності 131 Прикладна механіка

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій" за спеціальністю 131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра зі спеціальності 132 Матеріалознавство

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" за спеціальністю 132 Матеріалознавство

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра "Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві" за спеціальністю 132 Матеріалознавство

136 Металургія

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра "Комп'ютеризовані процеси лиття" за спеціальністю 136 Металургія