Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

Положення про НН ІМЗ ім. Є.О. Патона

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКАЗ № 4/21 від 10 лютого 2020 року.

У зв'язку з виробничою необхідністю та з метою оптимізації організаційної структури КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також для забезпечення ефективної роботи підрозділів, згідно з рішенням Вченої ради від 04 листопада 2019 року (Протокол №10) та від 09 грудня 2019 року (Протокол №11),
НАКАЗУЮ:
1. Створити у складі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - КПІ ім. Ігоря Сікорського) інститут матеріалознавства та зварювання.
2. Присвоїти новоствореному інституту матеріалознавства та зварювання ім’я Є. О. Патона (клопотання працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського та згода родини).

НАКАЗ № 4/21 від 10 лютого 2020 року.

Положення про Навчально-Науковий Інститут Матеріалознавства та Зварювання імені Є.О. ПАТОНА Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»