Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
imz_foto_131a_x_1.jpg
imz_foto_131b_x_1.jpg
imz_nano_top_x_6.jpeg
imz_foto_136_x_1.png
imz_foto_131b_x_3.jpg
imz_foto_136_x_2.png
imz_foto_132b_x_2.jpg
imz_foto_132_3.jpg
imz_foto_131a_x_2x.jpg
imz_foto_132b_x_1.jpg
imz_foto_136_3.png
previous arrow
next arrow

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

136 МЕТАЛУРГІЯ

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Нагадуємо! Завершуються строки виконання вимог індивідуальних графіків навчання, процедури оформлення академічних відпусток, поновлення та переведення!

🔸 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК. Студенти, які оформили протягом весняного семестру 2021/2022 індивідуальний графік навчання та проходження заходів семестрового контролю – повинні виконати всі види робіт та отримати семестрові оцінки з дисциплін до дат, прописаних в графіку (але не пізніше 30.08.2022!)
• Студенти, які станом на 31.08.2022 будуть мати незадовільні результати семестрового контролю, будуть подані на відрахування.

🔸 АКАДЕМІЧНА ВІДПУСТКА. Якщо ваші життєві обставини унеможливлюють виконання освітньої програми з 01.09.2022 і є підстави для отримання академічної відпустки – рекомендуємо вирішити це питання до 31.08.2022.
• Нагадуємо, академічну відпустку можна оформити протягом семестру до початку семестрового контролю.

🔸 ПОНОВЛЕННЯ. Не забутьте занести/надіслати до деканату всі документи, які є підставою для поновлення. Їх відсутність в деканаті при формуванні проєкту наказу на поновлення призведе до вашої відсутності в ньому.
• Крім того, якщо академічна різниця має бути ліквідована до початку навчання, то всі документи, що підтверджують її складання, мають бути в деканаті не пізніше 31 серпня, інакше в наказ на поновлення ви не потрапите (індивідуальні відомості семестрового контролю в паперовій формі беруть, заповнюють і повертають до деканату викладачі!).
• Інструкція з поновлення (https://telegra.ph/Ponovlennya-do-KP%D0%86-%D1%96m-%D0%86gorya-S%D1%96korskogo-08-03).

🔸 ПЕРЕВЕДЕННЯ. Переведення здійснюється в період канікул, тому наказ про переведення має бути сформований до 31.08. Тому не забудьте занести/надіслати до деканату всі документи, які є підставою для переведення. Їх відсутність в деканаті при формуванні проєкту наказу на переведення призведе до вашої відсутності в ньому.
• Всі заяви про переведення на бюджет вже мають бути в деканаті для їх розгляду на Вчених радах підрозділів 01.09.2022.
ПЕРЕВЕДЕННЯ (до КПІ ім. Ігоря Сікорського та між факультетами/НН інститутами).
ПЕРЕВЕДЕННЯ НА БЮДЖЕТ загальне (текст положення з заявою).
ПЕРЕВЕДЕННЯ НА БЮДЖЕТ для особливих категорій студентів.