Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
imz_foto_131a_x_1.jpg
imz_foto_131b_x_1.jpg
imz_nano_top_x_6.jpeg
imz_foto_136_x_1.png
imz_foto_131b_x_3.jpg
imz_foto_136_x_2.png
imz_foto_132b_x_2.jpg
imz_foto_132_3.jpg
imz_foto_131a_x_2x.jpg
imz_foto_132b_x_1.jpg
imz_foto_136_3.png
previous arrow
next arrow

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

136 МЕТАЛУРГІЯ

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Захист Упатова Микити Ігоровича

25 листопада 2021 р.

в ІМЗ ім. Є.О. Патона

на кафедрі високотемпературних матеріалів та порошкової металургії відбувся захист

на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».

Вітаємо Упатова Микиту Ігоровича, як першого в історії ІМЗ ім. Є.О. Патона здобувача PhD - наукового ступеня доктора філософії, який успішно захистив дисертацію

«Одержання, структура та властивості спрямовано закристалізованих сплавів систем B4C-NbB2-SiC і B4C-TaB2-SiC»

зі спеціальності 132 Матеріалознаство.

Науковий керівник – д.т.н., проф., завідувач кафедри ВТМ та ПМ Юрій Іванович Богомол.

Бажаємо Микиті Ігоровичу блискучих ідей для подальшого саморозвитку і самореалізації, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!