Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона

136 МЕТАЛУРГІЯ

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Вступ до магістратури 2022року

 

Правила прийому для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022 році зі змінами

 

Подання заяв

На бюджет подається 5 заяв на 5 спеціальностей. Заяви виставляються в пріоритетності від 1 до 5.

5

 Максимально можлива кількість поданих заяв за державним замовленням (бюджет)

20

Максимально можлива кількість поданих заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

ПРИМІТКА: без обмеження кількості спеціальностей

  

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

ЄВІ – єдиний вступний іспит з іноземної мови, у 2022 році скасовано!

Шановні вступники! У зв’язку з правовим режимом воєнного стану можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів – з 1 серпня

Подання заяв та документів – з 16 серпня до 15 вересня 18:00

 до 19 вересня - Фахові вступні випробування

до 20 вересня - Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням

до 24 вересня - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

25 вересня – Наказ на зарахування вступників за державним замовленням

до 30 вересня - Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

1 жовтня - Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб 


 


КБ = П1,

де
 П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).


Вартість навчання у 2022/2023 н.р. КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності 131 Прикладна механіка:

для другого рівня (магістр) вищої освіти 

  • 22200 грн/од.н.р. (очна форма навчання);
  • 11300 грн/од.н.р. (заочна форма навчання).

Наказ 51 від 17.05.2022 "Про встановлення вартості навчання на 2022/2023 навчальний рік" Вартість навчання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти залишилась без змін за діючими договорами, і не буде підвищуватись на рівень інфляції за 2021 рік.

Джерело на сайті Приймальної комісії

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

Ключові дати вступної компанії 2022року

 


Для вступу на спеціальності: 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 136 Металургія

НН ІМЗ ім. Є.О. Патона:

  • за державним замовленням потрібно скласти фахове вступне випробування + подати мотиваційний лист.
  • за кошти фізичних та/або юридичних осібподати до розгляду мотиваційний лист.
  1. Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним замовленням - 125
  2. Мінімальний конкурсний бал для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 100

 

Програми фахових вступних випробувань:

131 Прикладна механіка

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра зі спеціальності 131 Прикладна механіка

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра "Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій" за спеціальністю 131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра зі спеціальності 132 Матеріалознавство

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра "Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів" за спеціальністю 132 Матеріалознавство

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра "Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві" за спеціальністю 132 Матеріалознавство

136 Металургія

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра зі спеціальності 136 Металургія

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра "Комп'ютеризовані процеси лиття" за спеціальністю 136 Металургія

 

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра?

Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. 

Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково. 

 

 

 Р О З К Л А Д   Р О Б О Т И   А Т Е С Т А Ц І Й Н О Ї   К О М І С І Ї

ЗБЕРЕГТИ у pdf

 

 Консультація буде проведена по тому ж посиланню що й сесія фахового вступного випробування з особистого кабінету вступника.