ph_kpi_1.jpeg
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Новий інститут значно розширює перспективи виконання великих стратегічних наукових і освітніх проєктів державного та міжнародного рівнів, скорочення процесу отримання інноваційного конкурентного продукту.

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Захист Упатова Микити Ігоровича

25 листопада 2021 р.

в ІМЗ ім. Є.О. Патона

на кафедрі високотемпературних матеріалів та порошкової металургії відбувся захист

на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».

Вітаємо Упатова Микиту Ігоровича, як першого в історії ІМЗ ім. Є.О. Патона здобувача PhD - наукового ступеня доктора філософії, який успішно захистив дисертацію

«Одержання, структура та властивості спрямовано закристалізованих сплавів систем B4C-NbB2-SiC і B4C-TaB2-SiC»

зі спеціальності 132 Матеріалознаство.

Науковий керівник – д.т.н., проф., завідувач кафедри ВТМ та ПМ Юрій Іванович Богомол.

Бажаємо Микиті Ігоровичу блискучих ідей для подальшого саморозвитку і самореалізації, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!

© 2022 НН ІМЗ ім. Є. О. Патона