Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
imz_foto_131a_x_1.jpg
imz_foto_131b_x_1.jpg
imz_nano_top_x_6.jpeg
imz_foto_136_x_1.png
imz_foto_131b_x_3.jpg
imz_foto_136_x_2.png
imz_foto_132b_x_2.jpg
imz_foto_132_3.jpg
imz_foto_131a_x_2x.jpg
imz_foto_132b_x_1.jpg
imz_foto_136_3.png
previous arrow
next arrow

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

136 МЕТАЛУРГІЯ

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Списки зарахованих до ІМЗ ім. Є.О. Патона 2021р

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 до Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона

на перший курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання):

спеціальність 131 Прикладна механіка

спеціальність 132 Матеріалознавство

спеціальність 136 Металургія

Списки зарахованих з 01 вересня 2021  до Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона на перший курс за державним замовленням на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст», ОР «молодший бакалавр», ОПС «фаховий молодший бакалавр»:

 спеціальність 131 Прикладна механіка

спеціальність 132 Матеріалознавство

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 на перший курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання):

спеціальність 131 Прикладна механіка

спеціальність 132 Матеріалознавство