ph_kpi_1.jpeg
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Новий інститут значно розширює перспективи виконання великих стратегічних наукових і освітніх проєктів державного та міжнародного рівнів, скорочення процесу отримання інноваційного конкурентного продукту.

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Списки зарахованих до ІМЗ ім. Є.О. Патона 2021р

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 до Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона

на перший курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання):

спеціальність 131 Прикладна механіка

спеціальність 132 Матеріалознавство

спеціальність 136 Металургія

Списки зарахованих з 01 вересня 2021  до Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона на перший курс за державним замовленням на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст», ОР «молодший бакалавр», ОПС «фаховий молодший бакалавр»:

 спеціальність 131 Прикладна механіка

спеціальність 132 Матеріалознавство

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 на перший курс за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання):

спеціальність 131 Прикладна механіка

спеціальність 132 Матеріалознавство 

© 2021 ІМЗ ім. Є. О. Патона