Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
imz_foto_131a_x_1.jpg
imz_foto_131b_x_1.jpg
imz_nano_top_x_6.jpeg
imz_foto_136_x_1.png
imz_foto_131b_x_3.jpg
imz_foto_136_x_2.png
imz_foto_132b_x_2.jpg
imz_foto_132_3.jpg
imz_foto_131a_x_2x.jpg
imz_foto_132b_x_1.jpg
imz_foto_136_3.png
previous arrow
next arrow

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

136 МЕТАЛУРГІЯ

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ВИЗНАННЯ І ВИСОКА ДОВІРА!

Протягом багатьох років – з часу, коли академік В.Н. Гриднєв, на той час (у 1952 році) ректор КПІ, заснував підготовку в КПІ фахівців за спеціальністю "Фізика металів", – Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України був і продовжує залишатися (разом із ІПМ ім. І.М. Францевича та ІЕЗ ім. Є.О. Патона) базовим Інститутом НАНУ для кафедри фізики металів.

Тому оприлюднення постанови Президії НАН України № 87 від 3.03.2021 року "Про затвердження Положення про Наглядову раду при Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України та її персонального складу" викликало неабиякий інтерес і на кафедрі фізики металів, і в Інституті матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, до складу якого входить кафедра фізики металів. За Положенням, основною метою діяльності Наглядової ради є проведення незалежної оцінки результатів наукової (науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної) діяльності Інституту металофізики.

  Волошко Світлана Михайлівна

До персонального складу Наглядової ради (разом із відомими вченими-матеріалознавцями України: в.о. генерального директора ДП «АНТОНОВ» Бичковим С.А.; радником Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, Грищенком С.Г., ректором Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академіком НАН України Крижанівським Є.І., деканом фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Макарцем М.В., директором Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, академіком НАН України Туркевичем В.З., проректором Сумського державного університету Чорноусом А.М.) включено і в.о. завідувача кафедри фізики металів, д.ф.-м.н., проф. Світлану Михайлівну Волошко.

Колектив кафедри фізики металів вбачає в цьому і високу довіру, і визнання авторитета і заслуг Світлани Михайлівни – професіонала вищої школи України, лідера науково-педагогічного колективу кафедри фізики металів, семиразового переможця рейтингу КПІ в номінації "Викладач-дослідник". Колеги і учні Світлани Михайлівни адресують сьогодні побажання успіхів у виконанні нових відповідальних функцій, які довіряє їй Національна академія наук України і вища школа!