Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
imz_foto_131a_x_1.jpg
imz_foto_131b_x_1.jpg
imz_nano_top_x_6.jpeg
imz_foto_136_x_1.png
imz_foto_131b_x_3.jpg
imz_foto_136_x_2.png
imz_foto_132b_x_2.jpg
imz_foto_132_3.jpg
imz_foto_131a_x_2x.jpg
imz_foto_132b_x_1.jpg
imz_foto_136_3.png
previous arrow
next arrow

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

136 МЕТАЛУРГІЯ

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

VII Міжнародна Самсонівська конференція "Матеріалознавство Тугоплавких Сполук"

VII Міжнародна Самсонівська конференція "Матеріалознавство Тугоплавких Сполук"  25 – 28 травня 2020 року 

Тематика конференції:

– електронна будова та властивості тугоплавких сполук;

– синтез тугоплавких сполук, хімічні властивості, фазові діаграми;

– низько-розмірні наноструктури тугоплавких сполук;

– покриття та плівки на основі тугоплавких сполук;

– кераміки та композити на основі тугоплавких сполук.

Організатори: Національна академія наук України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Національний технічний університет України «Київский Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського», Українске матеріалознавче товариство.

 Детальніше за посиланням:

Інформаційний лист

Докладніше