Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
imz_foto_131a_x_1.jpg
imz_foto_131b_x_1.jpg
imz_nano_top_x_6.jpeg
imz_foto_136_x_1.png
imz_foto_131b_x_3.jpg
imz_foto_136_x_2.png
imz_foto_132b_x_2.jpg
imz_foto_132_3.jpg
imz_foto_131a_x_2x.jpg
imz_foto_132b_x_1.jpg
imz_foto_136_3.png
previous arrow
next arrow

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

136 МЕТАЛУРГІЯ

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Лабораторія масспектрометрії

Мас-спектрометрія — метод визначення хімічного, фазового складу і молекулярної структури речовини, що базується на реєстрації спектра мас йонів, утворених внаслідок іонізації атомів і (або) молекул проби. Маса іона визначається за його відхиленням у магнітному полі.

   Іонізацію здійснюють пучком електронів або йонів, лазерним випромінюванням тощо. Рідини перед іонізацією часто випаровують. мас-спектроскопія належить до найінформативніших методів і відрізняється високими аналітичними характеристиками, дозволяє провести аналіз твердих, рідких і газоподібних речовин. Число хімічних елементів, що одночасно визначаються у природних об'єктах — до 40; одночасно з елементним складом (з точністю до 1% при наявності стандартних зразків і до 30% при безеталонному аналізі) визначається ізотопний склад (з точністю до 10−1−10−2%) речовини. Границі виявлення: відносна 10−4−10−8 %, абсолютна 10−10−10−19 г.

Види мас-спектрометрії:

У геології, геохімії, космохімії використовують три основні напрямки мас-спектрометрії: ізотопний, молекулярний і елементний аналізи.

  • Ізотопний аналіз (вимірювання поширеності ізотопів різних елементів в земних і космічних об'єктах та їх варіацій) дозволяє:

    отримувати інформацію про первинний ізотопний склад елементів, пов'язаний з процесами, що відбувалися під час формування Сонячної системи або в період, що передував (процеси нуклеосинтезу);
    встановлювати розповсюдженість радіогенних ізотопів;
    визначати абсолютний вік порід, мінералів і рудних тіл;
    вимірювати варіації розповсюдженості стабільних ізотопів в земній корі, її надрах і космічних об'єктах;
    вивчати роль біосфери в процесах формування родов. горючих корисних копалин (вугілля, нафти і газу).

  • Молекулярний аналіз (аналіз складних сумішей органічних сполук і визначення їх структури) використовується для визначення складу органічних сполук у ґрунтах, реєстрації органічного забруднення вод, для вивчення складу нафт і їх фракцій з метою оптимізації процесів їх переробки, а також у протеоміці для визначення протеому.
  • Елементний аналіз дозволяє визначати склад домішок порід, мінералів і рудних утворень і дослідити розподіл елементів в мікрооб'ємах природних об'єктів, пов'язаний з магматичними і осадовими процесами.

Завідувач лабораторії:

 Романенко Юрій Миколайович (персональний кабінет)

  провідний інженер кафедри ВТМПМ

 

  Контакти:

  (044) 204-91-56

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Кабінет № 110

  м. Київ, вул. Політехнічна, 35. Навчальний корпус №9 НТУУ "КПІ"