Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона
imz_foto_131a_x_1.jpg
imz_foto_131b_x_1.jpg
imz_nano_top_x_6.jpeg
imz_foto_136_x_1.png
imz_foto_131b_x_3.jpg
imz_foto_136_x_2.png
imz_foto_132b_x_2.jpg
imz_foto_132_3.jpg
imz_foto_131a_x_2x.jpg
imz_foto_132b_x_1.jpg
imz_foto_136_3.png
previous arrow
next arrow

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

136 МЕТАЛУРГІЯ

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки

Форма навчання: денна - бакалавр та магістр

Сучасне виробництво та наука потребує спеціалістів, які вміють керувати структурою та властивостями матеріалів, змінювати їхній склад та застосовувати відповідне оброблення. Моделювання, розроблення, дослідження та удосконалення матеріалів, їх оброблення з метою підвищення якості виробів є об’єктом діяльності інженера-металознавця. Розробка та впровадження програмно-апаратних комплексів та їх програмного забезпечення для керування процесами термічного оброблення, моделювання та створення нових матеріалів із заданими властивостями, технологій їх отримання на цей час стає найактуальнішою задачею сучасної науки та виробництва. Перспективність працевлаштування наших фахівців на підприємствах авіабудування, машинобудування, судно- та автомобілебудування тощо – 100 % як по Україні, так і за її межами. Випускники можуть працювати в наукових та виробничих лабораторіях з дослідження матеріалів у будь-якій галузі виробництва, а також в лабораторіях, що займаються експертизою в силових структурах, прокуратурі та митниці. Студенти-металознавці мають можливість навчатися на спільному Українсько-німецькому факультеті та отримувати дипломи КПІ імені Ігоря Сікорського та університету Отто фон Геріке, м. Магдебург.YouTube Diamond Play ButtonПродовжити знайомство з освітньою програмою 

Навчальний план бакалавра

Навчальна програма бакалавра

Навчальний план магістра, освітньо-професійна програма

Навчальна програма магістра, освітньо-професійна програма

Навчальний план магістра, освітньо-наукова програма

Навчальна програма магістра, освітньо-наукова програма

 Сайт кафедри