ph_kpi_1.jpeg
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Новий інститут значно розширює перспективи виконання великих стратегічних наукових і освітніх проєктів державного та міжнародного рівнів, скорочення процесу отримання інноваційного конкурентного продукту.

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Деканат

Канал Деканат ІМЗ

Деканат - організаційний центр з управління роботою факультету, що очолюється деканом. Деканат виконує функції координації та адміністративного забезпечення навчального процесу, ведення діловодства. У деканаті складається розклад занять. Деканат контролює роботу викладачів і студентів на предмет її відповідності навчальному плану, здійснює загальне керівництво науковою роботою студентів.

 

Співробітники деканату ІМЗ ім. Є.О. Патона

 

Іонова Ілона Ігорівна – фахівець 2 кат.

((044) 204-91-54, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.):

 

 1. Виконує доручення безпосереднього керівника щодо діяльності деканату та кваліфікаціїї працівника.
 2. Бере участь у розробленні та комп’ютерно-інформаційному обслуговуванні документації щодо напряму своєї діяльності:
 3. Формує звіти, веде облікову та довідкову документацію в межах своєї компетенції (форма навчання денна).
 4. Викликає студентів до деканату та передає їм повідомлення, у тому числі на мобільні телефони.
 5. За запитами студентів оформлює та видає документи встановленого зразку за підписом керівника (заст. директора ІМЗ) з обов’язковою реєстрацією в книзі реєстрації у встановленому порядку (форма навчання – денна).
 6. Готує накази про проведення практики, випускні накази (бакалаври, магістри, PhD ).
 7. Готує накази та розпорядження, які пов`язані із оформленням студентами реалізації прав на академічну мобільність.
 8. Готує поточні накази та розпорядження у встановленому порядку.
 9. Співпрацює з підрозділами інституту та Університету за напрямками роботи.

 

 

Курбакова Тамара Олександрівна-провідний інженер

(044) 204-91-54;  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

 

Підготовка супроводжувальних документів:

 1. для виготовлення документів про вищу освіту до випуску студентів (комп’ютерно-інформаційне обслуговування документації) для всіх рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання;
 2. для поновлення документів про вищу освіту (дублікати та повторне виготовлення дипломів та додатків до дипломів) за запитом випускників;
 3. для виготовлення студентських квитків, а також дублікатів студентських квитків для подальшої передачі підтвердженнь на їх виготовлення до НДІ ПІТ» ; за запитом студентів;
 4. для виготовлення академічних довідок за запитом студентів та аспірантів.
 5. За запитами студентів оформлює та видає документи встановленого зразка за підписом керівника.
 6. При підготовці супроводжувальних документів (дублікатів) співпрацює з підрозділами ІМЗ імені Є.О.Патона та Університету за напрямками роботи.
 7. Робота зі студентами з питань учбового процесу.

 

Ветрова Галіна Олександрівна - старший інспектор  

             (044) 204-91-54;  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.         

 1. Оформлення та видача довідок студентам (довідки про навчання, поселення, соцiальні установи, до пенсійного фонду, до паспортного столу та інші). 
 2. Реєстрація довідок студентів про тимчасову втрату працездатності.                        
 3. Заповнення та видача заліково-екзаменаційних листів.                                                                                       
 4. Реєстрація вхідної та вихідної документації.
 5. Робота з вхідної поштою.
 6. Заповнення та видача залікових книжок.
 7. Заповнення та ведення до випуску навчальних карток студентів по семестрам.
 8. Видача та приймання журналів обліку роботи академічної групи.
 9. Підсумкі та оформлення  звітів по результату навчания студентів по семестрам.
 10. Підсумкі та оформлення відомостей допуска  студентів по результатам навчания до випускної атестації.                                                                                
 11. Формування навчальних карток студентів для передачі до ВК.                       
 12. Підготовка лістів,розпоряджень, подання, службових записок.
 13. Робота с базами даних «АС деканат».
 14. Координація роботи з військово-обліковим відділом з питань постановки студентів на військовий облік.
 15. Координація роботи з міжнародним відділом.
 16. Координація роботи з викладачами, кураторами та старостами груп.

 

Доній Олена Олександрівна – провідний інженер

 (044)204-91-29, e-mail: ldoniy@ukr.net

 

 1. Виконання обов’язків відповідального по роботі із системою «Електронний Кампус» та АС «Деканат» з питань календарного контролю та екзаменаційних сесій для студентів і аспірантів  ІМЗ ім. Є.О.Патона (адміністратор сесії):
 • формування електронних відомостей;
 • редагування списків студентів;
 • контроль за правилами, нормами та строками введення даних результатів календарного та семестрового контролів в базу;
 • збір інформації, систематизація даних, аналіз та створення звітів і  передача їх до ДНВР;
 • робота в тісному контакті з усіма викладачами, завідувачами кафедр, відповідальними за навчально-виховну роботу кафедр, кураторами та старостами груп.
 1. Виконання обов’язків відповідального за розрахунок та призначення   академічних стипендій студентам ІМЗ ім. Є.О.Патона:
 • аналіз результатів навчання студентів, систематизація даних;
 • збір документів, підтверджуючих досягнення студентів в науковій роботі, громадському житті,  спорті і т.д., необхідних для розрахунку додаткових балів  до рейтингу,  аналіз, розрахунок додаткових балів;
 • складання рейтингів;
 • створення списків стипендіатів (відповідно до Правил призначення академічних стипендій студентам КПІ ім. Ігоря Сікорського);
 • оформлення наказів про призначення, подовження та зняття академічних стипендій:
 • робота в тісному контакті з ВСЗ ДНВР.
 1. Виконання обов’язків відповідального за збір інформації, роз’яснювальну роботу та облік щодо студентів-пільговиків:

-     прийом заяв та відповідних документів;

 • складання та ведення особистих справ студентів-пільговиків;
 • ведення бази даних та контроль за виконанням порядку призначення соціальних стипендій;
 • оформлення наказів про призначення, подовження, поновлення та зняття соціальних стипендій;
 • робота в тісному контакті з ВСЗ ДНВР;
 1. Виконання обов’язків секретаря стипендіальної комісії ІМЗ м. Є.О.Патона:
 • підготовка повістки дня та проведення засідань стипендіальної комісії інституту;
 • підготовка та оформлення наказів про склад стипендіальної комісії;
 • оформлення протоколів засідань стипендіальної комісії.

 

Кузнєцова Світлана Олексіївна  -  старший інспектор

Тел. (044) 204-92-21     e-mail: s.kuznetsova@kpi.ua

 1. Ведення картотеки,  підготовка  та  оформлення  особових  справ студентів  і  аспірантів  ІМЗ ім. Є.О. Патона.
 2. Ведення обліку  та  оформлення  атестаційних,  залікових  і  екзаменаційних  відомостей.
 3. Ведення книги  обліку  успішності  студентів  а  також  підсумків  заліково-екзаменаційної  сесії.
 4. Робота в  АС “Деканат”.
 5. Робота в системі  «Електронний  кампус».
 6. Виконання обов’язків  відповідального  з  питань  по  відшкодуванню  коштів,  витрачених  на  підготовку  фахівців,  студентами,  що  повторно  навчаються  за  державним  замовленням:
 • здійснювати  облік  осіб,  що  навчаються  повторно;
 • здійснювати  прийом  заяв  та  відповідних  документів;
 • забезпечення  перезарахування  особам,  за  їх  зверненням,  кредитів ЄКТС;
 • подання  документів  до  ДЕФ  для  розрахунку  суми  коштів,  що  підлягають      відшкодуванню;
 • підготовка  та  оформлення  документів  про  реструктуризацію  відшкодування  коштів  (заява,  договір  та  графік  відшкодування  коштів);
 • здійснювати  поточний  контроль  за  відшкодуванням  коштів  особами,  що  повторно  навчаються;
 • надання  звітів  до  ДНВР.
 1. Оформлення академічних  довідок.
 2. Підготовка та оформлення наказів  про  відрахування, поновлення, переведення студентів  та  інші  накази.
 3. Оформлення та видача  характеристик  та  виписок  оцінок  з  навчальної  картки  студента.
 4. Підготовка та оформлення статистичних  звітів  (форма 2-3 НК, контингент  та інші),  звіти  по  сесії  та  звіти  по  випускникам.
 5. Визначення академічної  різниці  у  студентів,  які  поновлюються  або  переводяться  з  інших  факультетів/інститутів  або університетів.
 6. Підготовка супроводжувальних  документів  для  отримання  особових  справ  студентів,  які  будуть  переводитись  з  інших  університетів до  ІМЗ. 
 7. Підготовка документів  до  випуску  студентів.
 8. Координаційна робота  по  навчальному  процесу  з  викладачами,  завідувачами  кафедр,  кураторами  груп,  старостами  груп,  представниками  студентського  самоврядування,  юридичною  службою  університету  та  соціальними  службами.
 9. Здійснення обміну  інформації  з  керівними  підрозділами  університету.

  

Остапенко Марина Юріївна  -  секретар-друкарка

(044) 204-92-21;   e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Підготовка та  оформлення  особових  навчальних  карток та залікових книжок студентів заочної форми навчання.
 2. Видача довідок  студентам,  характеристик  та  виписок  оцінок  з  навчальної  картки  студента (тільки для студентів заочної форми навчання).
 3. Підготовка супроводжувальних  документів для наказів (тільки для студентів заочної форми навчання).
 4. Видача довідок-викликів на сесію для заочників.
 5. Бере участь у розробленні та комп’ютерно-інформаційному обслуговуванні документації щодо напряму своєї діяльності:
 • організовує підготовку документації для забезпечення проведення сесії відповідного семестру у встановленому порядку відповідно до нормативної бази освітньої установи КПІ ім. Ігоря Сікорського в програмі «АС Деканат» (форма навчання – заочна);
 • під час сесії вносить данні з заліково-екзаменаційних відомостей до журналу контролю успішності студентів, у систему «АС Деканат» та формує звіт по сесії (форма навчання – заочна).
 1. Формує звіти, веде облікову та довідкову документацію в межах своєї компетенції (форма навчання заочна).
 2. За запитами студентів оформлює та видає документи встановленого зразку за підписом керівника з обов’язковою реєстрацією в книзі реєстрації у встановленому порядку (форма навчання – заочна).

 

 

© 2021 ІМЗ ім. Є. О. Патона

Please publish modules in offcanvas position.