Наукові школи ІМЗ

Дифузійне формування градієнтних станів в мікро- та нанорозмірних шарах, створення на цій основі технологій технічно актуальних функціональних композицій та наноматеріалів
Керівник школи – Сидоренко Сергій Іванович

Інженерія та нанотехнології покриттів
Керівник школи на сьогодні – Смирнов Ігор Володимирович

Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів
Керівник школи – Лобода Петро Іванович


Моніторинг і управління якістю у зварюванні
Керівник школи на сьогодні – Фомічов Сергій Костянтинович

Процеси й устаткування фізико-технічної обробки матеріалів
Керівник школи – Коваленко Володимир Сергійович

Теорія та практика процесів виробництва і переробки металів і сплавів з метою отримання проміжної або кінцевої продукції заданої якості
Керівник школи – Михаленков Костянтин Вікторович


Фізико-хімічні і термодеформаційні основи зварювання та споріднених процесів
Керівник науково-педагогічної школи – Квасницький Віктор Вячеславович