ph_kpi_1.jpeg
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Новий інститут значно розширює перспективи виконання великих стратегічних наукових і освітніх проєктів державного та міжнародного рівнів, скорочення процесу отримання інноваційного конкурентного продукту.

Запрошуємо на навчання
за сучасними освітніми програмами
на БЮДЖЕТ!

Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста) 2021р

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо обрана тобою спеціальність у КПІ ім. Ігоря Сікорського» входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2021 році, ти маєш право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ти його складав, й претендувати на місця за державним замовленням, якщо вони надаються за цією спеціальністю.

Якщо обрана тобою спеціальність не входить до Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2021 році, ти маєш обрати споріднену для тебе спеціальність (тобто таку спеціальність, яка продовжує вже одержану тобою підготовку) й претендувати навчатись за державним замовленням, у разі, якщо місця на обрану спеціальність надаються, або якщо ти змінюєш спецільність чи спорідненої спеціальності в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» немає, тоді ти можеш претендувати тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

 

Не впусти можливість!

Вступай на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Графік прийому документів
Увага: епідеміологічна ситуація може вплинути на заплановані дати вступної кампанії 2021.

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 липня 2021 року

Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань

1 липня -

12 липня 2021 року

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2021 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня 23 липня 1800

Строки проведення співбесід

23 – 25 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12-00           28 липня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18 години
02 серпня 2021 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 17 години
12 серпня 2021року*

Терміни зарахування вступників:

за державним замовленням

за кошти фізичних та юридичних осіб

 

- не пізніше 9 серпня;

- не пізніше 17 серпня

 * в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

За скооченою програмою навчання в Інституті матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона ти можеш навчатися за спеціальностями:

132 - МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Освітні програми:

131 - ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

 Освітні програми:

136 - МЕТАЛУРГІЯ

Освітня програма:

Вступ за дипломом молодшого спеціаліста / фахового молодшого бакалавра / молодшого бакалавра

Заочна форма здобуття освіти

Після закінчення коледжа чи технікума з дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра можна вступити на основі свого диплома до КПІ ім. Ігоря Сікорського на перший курс бакалаврата (перший рівень вищої освіти), але навчатись за скороченою програмою – три роки замість чотирьох.

При вступі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на заочну форму здобуття освіти (небюджетні конкурсні пропозиції) обов’язково потрібно:

  • надати сертифікат ЗНО з української мови та літератури/української мови,
  • як другий конкурсний предмет використати результати ЗНО з математики, історії України, географії, хімії, біології, фізики, іноземної мови на вибір.
  • як третій конкурсний предмет – вступне фахове випробування, яке складається в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

132 - МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Освітні програми:

131 - ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

 Освітні програми:

136 - МЕТАЛУРГІЯ

Освітня програма:

 

 

Вступні випробування

Необхідно подання сертифікатів ЗНО:

  • з української мови 2021 року або української мови та літератури (2018, 2019 або 2020 рр.) 
  • математики (2018, 2019, 2020 або 2021 рр.)

 На що варто звернути увагу вступникові до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році?

 Не розумієш, що краще саме для тебе? Запитай експертів – наша команда супергероїв КПІ ім. Ігоря Сікорського зі студентів та випускників готова відповісти на всі твої питання!

 Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

   Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

   Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими в 2021 р. оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого ступеня (рівня) молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) при вступі на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого ступеня (рівня) молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр

  Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році

Детальніше: http://pk.kpi.ua/entry-1-course-ms

© 2020 ІМЗ ім. Є. О. Патона