Міжнародні проекти

 1. Грант ДААД (2017/2018)ім. Леонарда ЕйлераID: 57376579   за темою «Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації», для виконання суміснного науково-дослідницького студентського українсько-німецького проекту між кафедрою фізики металів НТУУ "КПІ" та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2017-2018 рр. Виконавці: науковий керівник - проф., д.т.н. Макогон Ю.М., аспірант Шаміс М.Н.., 6 курсу гр. ФМ-71м Макушко П.В «Встановлення закономірностей термічно індукованого формування фазового складу, структури та магнітних властивостей нанорозмірних плівкових композицій на основі FePtі FePd привідпалі у  водні.»
 2. Грант ДААД 2018/2019) за прорамою Л.ЕйлераID: 57430023  за темою «Формування скорміонів в  нанорозмірних силіцидних плівках», для виконання суміснного науково-дослідницького студентського українсько-німецького проекту між кафедрою фізики металів НТУУ "КПІ" та Університетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2018-2019 рр. Виконавці: науковий керівник - проф., д.т.н. Макогон Ю.М., магістри: 6 курсу  гр, група ФМ-71м М.В.Коваленко, О.С.Бессмертна.  Застосування цихплівок дозволить отримати нові способу  магнітного запису і збереження інформації.
 3. Спільний науковий проект "Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами " («Cold homogenization of Fe/Pt based layered thin films induced by diffusion processes»): зУніверситетом м. Аугсбург, кафедрою експериментальної фізики-4, Німеччина, в рамках договору про співпрацю (дата підписання угоди – 24.05.1995 р.), термін виконання 2017-2020 рр, проект фінансується Німецьким досідницьким товариством (DFG) - рішення DFG від 17.05.2017. Виконавці: науковий керівник проекту від України к.т.н. Владимирський І.А., 204-97-71, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; науковий консультант проекту – проф. Сидоренко С.І., 204-91-99, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Загальне фінансування на 3 роки (2017-2020) -    1467000 грн. Обсяг фінансування на 2018 рік: 379 676 грн. На потреби факультету – 3000 євро. Очікувані результати: очікується, що основним результатом виконання даного проекту будуть наукові основи процесу низькотемпературного формування нанорозмірних високовпорядкованих феромагнітних матеріалів, що відкриє перспективу їх широкого промислового впровадження в багатьох галузях нанотехнологій, зокрема, в якості функціональних елементів спінтроніки та наноелектроніки.
 4. Спільний проект «Синхротронний аналіз для in-situ візуалізації тонкої структури поверхневих шарів нанорозмірних металевих композицій при термічній та низькоенергетичній іонній обробці» за грантом Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN, Японія, на виконання досліджень в синхротронному центрі SPring-8 – синхротронний центр SPring-8 Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія); Термін виконання: 2015-2019 рр.; Виконавці: науковий керівник від України проф. С.І. Сидоренко, 204-91-99, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; проф. С.М. Волошко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; доц. Котенко І.А., 204-99-47, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; к.т.н. Владимирський І.А., 204-97-71, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; асп. А.К. Орлов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; асп. І.О. Круглов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; науковий керівник від Японії проф. TetsuyaIshikawaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Очікувані результати: Планується одержати нові наукові знання для встановлення чинників та закономірностей дифузійних структурно-фазових перетворень на нанорівні за умов енергетично індукованих впливів на зовнішню поверхню для формування сучасної системи фізико-матеріалознавчих уявлень про конденсований стан речовини – як уявлень про граничні (критичні) стани і граничні властивості металевих плівкових матеріалів; Обсяги фінансування японською стороною: 558145 грн           
 5. Контракт на проведення наукових досліджень за запрошенням норвежської сторони в рамках проекту «Longer lifetime and higher efficiency of CZTS thin-film solar cells» в центрі матеріалознавства та нанотехнологій університету м. Осло (королівство Норвегія), к.т.н. Замулко С.О. – з метою написання розділу докторської дисертації, номер контракту 2015/3071.
 6. Спільний проект із Університетом м. Хуейчжоу (КНР), з лабораторією електронних функціональних матеріалів "Комп'ютерне конструювання металевих контактів" з 1.03.2016 р. (у 2018 р проект виконується без фінансування, науковий керівник від КПІ – проф. Сидоренко С.І., виконавці – ас. Конорев С.І., доц. Холмська Г.Д., керівник від КНР - проф. Віпінг Гонг).
 7. Спільний проект із Hebei University of Technology (КНР)  із «Створення нових функціональних нанокомпозитів на основі залізонікелевих та мідних сплавів» (у 2018 р виконується без фінансування, поданий на конкурс СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – КИТАЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019 – 2020 рр.), виконавці – доц. Демченко Л.Д., проф. Сидоренко С.І. керівник від китайської сторони – проф. Тie-Zhen Ren.
 8. Спільний проект з Азербайджанською державною нафтовою академією (Azerbaijan State Oil Academy, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) із «Створення нових функціональних матеріалів з пам’ятю форми» з Баку (Азербайджан) (керівник від КПІ – доц. Демченко Л.Д., керівник від азербайджанської сторони – проф. Мустафа Бабанли) – у 2018 р  Азербайджанською стороною було профінансовано відрядження українських вчених до Азербайджану
 9. Проект за програмою Британської Ради в Україні «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» (Ukraine Higher Education Leadership Development Programme) у 2017-2018 MMATENG (543994-2013-BE-JPCR) SEQAEE (наказ по КПІ № 3-88а від 27.03.2017) "Вдосконалення системи оцінювання та забезпечення якості інженерної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (один із виконавців – доц. Холявко В.В., керівник – проф. Згуровський М.З.)
 10. Грант Міністерства освіти та науки Франції на включене навчання в аспірантурі Університета “CentraleSupelec”, м. Chatenay-Malabry,Франція, за темою "Потенціал використання нанооб¢єктів на основі сегнетоелектричних оксидів у фотовольтаїці та фотокаталізі" (з 01.10.2015 по 01.10.2018 р.), аспірант Г.І. Волкова – виконавець.
 11. Грант на навчання в магістратурі в Технічному Університеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіка магістра Небоги Оксани 2017-2018 рр
 12. Грант на навчання в магістратурі в Технічному Університеті м. Брно, факультеті машинобудівної інженерії, кафедрі інженерії матеріалів, Чеська Республіка магістра Матяша Дмитра 2017-2018 рр
 13. Грант на навчання в UniversitySheffield, MaterialScienceandEngineeringFaculty, Великобританії студентки 3 курсу Радової Марії 2018 -2019 н.р
 14. Грант на навчання в магістратурі в Університеті м. Аугсбург, Німеччина, на кафедрі експериментальної фізики -4 магістра Макеева Євгена 2018-2019 н.р.